• Česky
  • English
  • Facebook

2015 - Muzejní noc 

Vystoupení v Paláci šlechtičen v rámci brněnské Muzejní noci 16. 5. 2015.
Autorka fotografií: Sylva Doležalová/MZM