• Česky
  • English
  • Facebook

Aktuality

1. prosinec 2012

Vánoční koncerty 2012/2013

Tradiční vánoční koncerty proběhly jako obvykle v prostorách brněnských i mimobrněnských kostelů. Zazněly na nich naše i světové koledy (např. Vánoční muzika Adama Michny z Otradovic), to vše pod vedením nového dirigenta Jiřího Najvara a za varhanního doprovodu Víta Trumpeše.
Sopránová sóla si s námi letos zazpívaly studentky JAMU Barbora Čechová a Tereza Maličkayová.


18. říjen 2012

Návštěva spřáteleného sboru Chorale Amitié z Francie

Současný dirigent sboru Chorale Amitié Alexander MullerPozvánka na koncertKoncem října nás navštívil spřátelený sbor Chorale Amitié z pařížské čtvrti Gennevilliers, na jehož pozvání jsme letos v květnu navštívili Paříž. Při této příležitosti se uskutečnilo setkání obou sborů a přátel sborového zpívání, a to 28.října 2012 v 19.30hod v Sokolovně v Řečkovicích.
Na koncertu zazněly skladby různých hudebních žánrů.

A tady je krátké shrnutí historie sboru našich přátel:

CHORALE AMITIÉ
Pěvecký sbor CHORALE AMITIÉ (Sbor přátelství) oslaví v letošním roce 65 let svého působení. Zpívá moderní písně, folk nebo klasické skladby bez nutnosti speciálních znalostí v teorii hudby.
Historie sboru sahá do období těsně po druhé světové válce, kdy se schází kluboví nadšenci a zpívají francouzské i zahraniční lidové písně. Za mnohé jmenujme alespoň Amitié, Liberté (Přátelství, Svoboda), Souliko (georgiánská píseň) a v neposlední řadě Le Chant des Marais (Píseň z močálu), známé ve Francii od roku 1937. Je to píseň napsaná v nacistickém koncentračním táboře v severozápadním Německu u nizozemských hranic. Tyto skladby jsou v repertoáru sboru dodnes.
Pěvecký sbor jako takový byl založen v roce 1947 v pařížské čtvrti Gennevilliers a k jeho vedení byl vybrán François Blanchard, mladý profesor matematiky a vynikající hudebník. Už od roku 1949 vystupoval sbor nejen mimo Paříž, ale i mimo Francii (Budapešť, Štrasburg, Berlín, Bukurešť). Avšak v roce 1954, kdy byla většina chlapců zmobilizována do občanské války v Alžírsku, musel sbor pro nedostatek členů přerušit svou činnost. V roce 1982 byli osloveni původní členové, aby natočili dvě lidové písně jako součást mapování historie regionu. Proběhla výstavka a písně byly následně vysílány na Radiu G, místní rozhlasové stanici v Gennevilliers.
Po dlouhých letech byla činnost sboru opět obnovena. Vedení se ujal René Mégret, bývalý vedoucí sboru La Chorale Populaire de Paris, který sbor otevřel více tradičním písním. V roce 1999 se sbor pod jeho vedením podílel na oslavách dvoustého výročí Velké francouzské revoluce. Pro tuto příležitost byl obohacen repertoár sboru a v návaznosti na to vznikla myšlenka založit festival pěveckých sborů "Festival de choral", který se od roku 1999 koná každoročně. Jedná se o koncertní vystoupení 4-5 sborů různého zaměření z Francie i ze zahraničí. Tohoto festivalu se zúčastnil v letošním roce také spřátelený sbor Lumír. Po René Mégretovi vedla sbor dirigentka polského původu Johanna Beau a po ní  Thibault Maillé.
Sbor cestoval a vystupoval nejen ve Francii, ale také překročil hranice a zpíval v Imole v Itálii, Německu, Polsku a v partnerských městech Gennevilliers.
V současné době je dirigentem sboru Alexander Muller. Zpěvák, pianista a dirigent. Absolvent české a francouzské konzervatoře, Centre de Musique Baroque de Versailles. Spolupracoval se skupinami jako Atelier Lyrique de Tourcoing, Les Jeunes Solistes, Ensemble Jacques Moderne a sborem pařížské Opery. Vystupoval jako sólista na mnoha koncertech, festivalech a v operách. Vyučuje klasický zpěv a moderní hudbu, dirigoval několik vokální souborů, včetně CHORALE AMITIÉ Gennevilliers a barokního souboru "Laudi & Lamenti". Pro svůj citlivý přístup a zkušenosti je vyhledávaným korepetitorem a hlasovým poradcem.

Více o francouzském sboru se dozvíte zde: Chorale Amitié


15. srpen 2012

Koncerty v rámci projektu Krok ke smíření

V rámci projektu Krok ke smíření zaznělo Verdiho Reguiem:
2.9. v 15 hodin v mikulovském Chrámu sv.Jana Křtitele v rámci festivalu Kampanila.
Koncertní turné v česko-německém pohraničí:
28. 9. 2012 18:00 Šluknov • Kostel svatého Václava
29. 9. 2012 19:30 Görlitz • St. Jakobus Kathedrale
30. 9. 2012 17:00 Bautzen • Dom St. Petri
Bližší informace o projektu jsou na webu www.krokkesmireni.eu


15. srpen 2012

Erbovní slavnosti

U příležitosti Erbovních slavností brněnské městké části Královo Pole zazněly skladby českých i světových autorů v areálu VUT FIT - na nádvoří Kartuziánského kláštera na Božetěchově ulici a to pod vedením nového dirigenta Jiřího Najvara.


1. červen 2012

Verdiho Requiem

V červnu nás čekalo provedení Verdiho Requiem, a to na dvou významných akcích. Nejprve to bylo 3.6. v Terezíně a 19.6. jsme uvedli toto světové dílo spolu s dalšími mnoha umělci v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích. Další čtyři vystoupení nás čekají v září. První v Mikulově v rámci festivalu Kampanila a potom hlavní tři vystoupení celého projektu v česko-německém pohraničí v oblasti Šluknova. Další podrobnosti se dozvíte na http://krokkesmireni.weebly.com/


1. červen 2012

Koncert ve sloupsko-šošůvských jeskyních 17.6.2012 v 16hod.

Jako každý rok jsme si i letos zazpívali v Eliščině jeskyni u Sloupu na Blanensku, tentokrát společně se sborem Festivia Chorus z Velké Lhoty v Jihočeském kraji.
Zazněla díla českých, ruských i světových autorů z různých hudebních období. Navíc, tak jako při našem minulém vystoupení, byl koncert spojen s navazující prohlídkou jeskyní, včetně příjemného posezení s našimi přáteli v krásném prostředí penzionu Stará škola ve Sloupu.


1. červen 2012

Vystoupení v atriu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci 13.6.2012 v 15.30h

Ve středu 13.6.2012 jsme pozvali všechny příznivce sborového zpěvu na charitativní akci do MOÚ na Žlutém kopci v Brně. V nádherné prostoře atria zazněla díla starých i současných světových autorů, ale i úpravy českých, moravských a slovenských lidových písní.


2. květen 2012

Lumír jel do Paříže!

Lumír zazpíval na festivalu "Festival de chorales de Gennevilliers" v budově "Salle des fetes" 177, avenue Gabriel-Péri v Pařížské čtvrti Gennevilliers.
Tento festival se koná každorocně od roku 1999, letošní ročník byl tedy čtrnáctý. Jednalo se o koncert 5ti souborů, z nichž každý měl zhruba půl hodiny na předvedení svého programu. Salle de Fetes je součástí radnice v Gennevilliers. Výběr těles je veden snahou o co největší rozmanitost, tudíž na jednom pódiu se mohou vystřídat ansámbly zpívající renesanční repertoár a capella, autentický sbor gospelu, jazzový ansámbl doprovázený pianem či soubor interpretující francouzské šansony s kostýmy a originální choreografií. Festival přivítal během svého trvání například Chorale de Dijon, Chorale de Hauts de Seine a de la Ratp anebo nedávno Sankofa Unit. Letošní ročník přivítal ve svém programu od 17 do 19 hodin mimo "Chorale Amitié" vedený Alexandrem Muller též Dětský soubor při Sv. Genevieve vedený Thibaut Maillé, skupinu "Wild ki fredonnent" (Broukající divočáci), La Lyre Amicale d'Eaubonne pod vedením Mariel Juventy a konečně Pěvecké sdružení Lumír, které přijelo představit svůj repertoár v rámci kulturní výměny se sborem Amitié až z České Republiky!


20. duben 2012

Koncert 26. 4. 2012 - VUT FIT Brno, areál bývalého kartuziánského kláštera

Ve čtvrtek 26. 4. 2012 proběhl jarní koncert PS Lumír, a to v 19 hodin v areálu bývalého kartuziánského kláštera v aule VUT FIT na Božetěchově ulici v Brně-Králově Poli. Tento koncert byl vyvrcholením přípravy na květnový zájezd do Paříže.
zazněla díla českých, ruských i francouzských autorů.


26. únor 2012

Vystoupení v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

 Náš sbor byl poctěn pozváním k účasti na slavnostní mši při příležitosti intronizace kardinála Dominika Duky. Akce se uskutečnila v sobotu 25. 2. 2012 v 11.00 hod. v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a v přímém přenosu jí přenášela TV NOE a Český rozhlas 3 - Vltava. Zazněla mimo jiné "Missa Solemnis" Zdeňka Pololáníka a další duchovní skladby.
další info, další info
Sv. Vít


17. únor 2012

Liška Tupouška aneb Pytlákova schovanka

  Liška Tupouška aneb Pytlákova schovanka v Divadle Husa na provázku je název vystoupení, ve kterém jsme měli čest zazpívat.


18. leden 2012

Účast na koncertu studenta JAMU Jana Strakoše

V sobotu 28. ledna jsme vyrazili do Moravskoslezského kraje, abychom podpořili svými hlasy bakalářský koncert dirigenta Jana Strakoše od 18 h v místeckém kostele sv. Jana a Pavla. Program: Marc-Antoine Charpentier - Messe de Minuit pour Noël