• Česky
  • English
  • Facebook

 


Lumir_detail sboruLumír je amatérský smíšený pěvecký sbor se statutem zapsaného spolku, který navazuje na více než 155letou spolkovou tradici. V jeho řadách působí lidé různých profesí, kterým je vlastní individuální zaujetí hudbou a společné nadšení pro sborový zpěv. Počátky Lumíru sahají až do roku 1864, kdy byl založen jako vlastenecký spolek. Dodnes tvoří velkou část repertoáru hudba českých autorů. Spolek ročně pořádá kolem 20 koncertů a vystoupení v Brně a okolí i v zahraničí, účastní se soutěží a hudebních projektů. Spolupracuje s dalšími hudebními tělesy a studenty hudby. Sbor zkouší 1 - 2x týdně a každý rok pořádá 4 víkendová soustředění. Členskou základnu tvoří stabilně kolem čtyřiceti aktivních zpěváků. Sbormistrem a uměleckým vedoucím sboru je Mgr. František Ostrý Ph.D., absolvent katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy university. 


Z větších projektů nedávno minulých let:
V roce 2018 pořádal Lumír v Brně na oslavu 100 let od vzniku samostatného Československa festival pěveckých sborů „Republika – 100 let“ za účasti osmi pěveckých těles českých, slovenských a rakouských. V rámci festivalu sboristé zasadili Lípu Republiky v Tyršově sadu.
V roce 2019 oslavil Lumír formou festivalu s názvem „Óda na radost“ v kulturním centru Semilasso následující výročí:
- 155 let první historické zmínky o spolku, z něhož vznikl pěvecký sbor Lumír
- 100 let založení spolku Musikalische Vereinigung Botnang ve Stuttgartu
- 100 let spojení Králova Pole s městem Brno
- 30 let partnerství mezi Brnem a Stuttgartem
- 30 let svobody
Kromě pěveckého sboru Lumír vystoupily na festivalu ještě další sbory: Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská, ženský pěvecký sbor Gloria Brunensis, komorní smíšený sbor Choirchestra. Milým hostem byl též dechový orchestr spolku Musikalische Vereinigung Botnang ze Stuttgartu a swingový orchestr Big Band Mr. Swing z Brna. Program byl velmi rozmanitý a na závěr zazněly Vejvodova Škoda lásky a Beethovenova Óda na radost, kterou si zazpívali zpěváci ze všech zúčastněných sborů za doprovodu dechového orchestru Musikalische Vereinigung Botnang. Členové tohoto tělesa, kteří strávili v Brně prodloužený víkend, hostili Lumír téhož roku na jaře ve Stuttgartu.