• Česky
  • English
  • Facebook

 

Počátky pěveckého sdružení Lumír sahají až do roku 1864. Tehdy vznikl v Králově Poli v rámci českých emancipačních snah typických pro tehdejší obrozenecké ovzduší "Čtenářský slovanský spolek". Původní činností tohoto sdružení byly literárně-pěvecké aktivity s prvotním cílem zachovávat a rozvíjet český jazyk a kulturu. V roce 1907 se v jeho názvu poprvé objevuje jméno Lumír. Zakrátko však do jeho činnosti zasahuje první světová válka a k znovuobnovení dochází až v roce 1919 pod vedení významného českého hudebního skladatele a pedagoga Václava Kaprála. Na podzim 1921 od něj taktovku přebírá už tehdy slavný klavírista a hudební vědec Ludvík Kundera. Po druhé světové válce se "Pěvecké sdružení Lumír" obnovuje jako mužský sbor s 45 členy. Teprve v září 1952 vzniká znovu ženský sbor. V roce 1960 ztrácí spolek svoji samostatnost a je rozhodnutím nadřízených orgánů začleněn do Závodního klubu ROH Královopolské strojírny.

Od počátku 80. let začíná s příchodem mladých dirigentů pozvolná proměna souboru. Výrazně se snižuje věkový průměr členů a tomu se v rámci možností přizpůsobuje i repertoár. Průlom pak přichází po listopadu 1989, kdy má sbor poprvé možnost ukázat své umění i v zahraničí. Podniká opakované zájezdy do Rakouska, Švýcarska a Dánska, navazuje přátelství s jazzovým big bandem z norského Stavangeru, se kterým účinkuje na společných koncertech u nás i v Norsku. Cestuje k vystoupení do Itálie a zve italský sbor ke společným vystoupením u nás. Účastní se prestižního mezinárodního soutěžního festivalu v irském Sligo, koncertuje v Moldavsku, Slovinsku a Francii.