• Česky
  • English
  • Facebook

 

Lumir_detail sboruLumír je amatérský smíšený pěvecký sbor, který navazuje na 150letou spolkovou tradici. V jeho řadách působí lidé různých profesí, kterým je vlastní individuální zaujetí hudbou i společné nadšení pro sborový zpěv. Sbor má v repertoáru hudbu mnoha žánrů - od úprav lidových písní přes skladby českých i světových autorů z různých hudebních období (od renesance k současnosti) až po spirituály a populárně laděné skladby. V posledních letech sbor spolupracoval také na větších projektech s orchestrem Mladí brněnští symfonikové a se spřátelenými sbory (A. Dvořák: Svatební košile, G. Verdi: Requiem, Z. Pololáník: Missa brevis).

Jarní půlsezóna je většinou věnována nácviku nového repertoáru. Vystoupení v tomto období se snažíme odlehčit skladbami méně závažných žánrů. V červnu ji pak obvykle zakončujeme hlavním koncertem sezóny v sálu Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně. V září pravidelně vystupujeme na Erbovních slavnostech v Králově Poli. S touto městskou částí pojí Lumír historie. Zde spolek v roce 1864 vznikl. Podzimní práce je pak každoročně završena sérií vánočních koncertů většinou situovaných do chrámových prostor. Jejich program má spíše vážnější charakter odpovídající adventní a vánoční době. Tradicí se již stala vánoční setkání v prostorách Husova sboru v Brně-Králově Poli, vánoční koncert v kostele sv. Jakuba Staršího ve Veverské Bítýšce a každoroční účast na provedení Rybovy České mše vánoční “Hej, mistře!” v kostele sv. Janů na Minoritské ulici v Brně při půlnoční mši. Kromě koncertování v České republice sbor pravidelně vyjíždí do zahraničí. V poslední době vystoupil např. v Moldávii, Dánsku, Norsku, Itálii, Irsku, Slovinsku, Francii, Maďarsku, Rakousku, Polsku a Slovensku.

Přijďte mezi nás

Lumir_sborZpíváte rádi? My také! Přijďte mezi nás. Uvítáme posily především z řad mužských hlasů.

Zkoušíme každé úterý od 18:30 na Základní škole Jana Babáka v Brně-Králově Poli. Více informací Vám rádi poskytneme na e-mailu info@lumir1864.cz.